toppik.com.trToppik Resmi Web Sitesi

toppik.com.tr Profile

toppik.com.tr

Title:Toppik Resmi Web Sitesi

Description:Toppik Resmi Web Sitesi SATIN AL üRüNLER UYGULAMA TOPPIK - ERKEK TOPPIK - KADIN UYGULAMA TEKNOLOJ? SSS V?DEOLAR KAMPANYALAR facebook twitter youtube instagram 0212 281 68 00 1 2 3 4 Seyrek ve d?külmey

Keywords:

Discover toppik.com.tr website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

toppik.com.tr Information

Website / Domain: toppik.com.tr
Website IP Address: 212.58.28.172
Domain DNS Server: ns1.webkontrol.doruk.net.tr,ns2.webkontrol.doruk.net.tr

toppik.com.tr Rank

Alexa Rank: 1279421
OursSite Rank: 3
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

toppik.com.tr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,728
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $553
Yearly Revenue: $6,728
Daily Unique Visitors: 1,696
Monthly Unique Visitors: 50,880
Yearly Unique Visitors: 619,040

toppik.com.tr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 26 Apr 2017 21:36:52 GMT
Server Apache

toppik.com.tr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

toppik.com.tr Similar Website

Domain WebSite Title
truckmarket.com.tr TruckMarket Resmi Web Sitesi
bodrumkoro.org BBTMK-Resmi Web Sitesi
bengu.com.tr Bengü Resmi Web Sitesi
nucleoss.com NucleOSS Resmi Web Sitesi
abdal.com.tr abdal - Resmi web sitesi
ansalcompany.com ANSAL A.?. Resmi Web Sitesi
idas.com.tr ?DA? Resmi Web Sitesi
pidemide.com Pidemide | Resmi Web Sitesi
kurshuni.com Kurshuni Resmi Web Sitesi
caganirmak.com.tr ?a?an Irmak - Resmi Web Sitesi
kendiland.com Kendi Resmi Web Sitesi
kubat.com.tr .:: Kubat | Resmi Web Sitesi ::.
turkbirdev.org TürkBirDev > Resmi Web Sitesi
parex.com.tr Parex Resmi Web Sitesi
sadbe.com SADBE Resmi Web Sitesi
sertaslastik.com SERTA? - Resmi Web Sitesi
ofspor.org.tr Ofspor – Resmi Web Sitesi
eyupspor.org.tr Eyüpspor Resmi Web Sitesi

toppik.com.tr Traffic Sources Chart

toppik.com.tr Alexa Rank History Chart

toppik.com.tr aleax

toppik.com.tr Html To Plain Text

Toppik Resmi Web Sitesi SATIN AL üRüNLER UYGULAMA TOPPIK - ERKEK TOPPIK - KADIN UYGULAMA TEKNOLOJ? SSS V?DEOLAR KAMPANYALAR facebook twitter youtube instagram 0212 281 68 00 1 2 3 4 Seyrek ve d?külmeye ba?layan sa?lar?n g?rüntüsünden kurtulmak i?in do?al ve güvenilir tek yol!... Bu bir krem de?il. Bu bir sprey de?il. Bu bir ila? hi? de?il. Asl?nda daha ?nce hi? g?rülmemi? ve denenmemi? bir formül, yüzy?l?n bulu?u olarak nitelendiriliyor. Seyrek sa?lar?n?z?n 30 saniye i?inde nas?l kal?nla??p yo?unla?t???na inanamayacaks?n?z! En seyrek alan bile sanki hi? d?külmemi? gibi g?rünecek. 1 1 1 KADINLAR ???N 1 1 ERKEKLER ???N SA?LARINIZIN D?KüLMEDEN ?NCEK? G?RüNTüSüNE KAVU?MAK ARTIK HAYAL DE??L Toppik, seyrelmi? ve d?külmü? sa??n?z? saniyeler i?inde gürle?tiren ?zel keratin liflerinden olu?mu?tur. Sa? tellerimizin %97'si keratinden olu?maktad?r. Toppik bu do?al formüle sad?k kalarak formülünde %97 oran?nda mikrolifler halinde organik keratin molekülleri i?ermektedir.. 8 farkl? renk se?ene?i bulunmaktad?r. SATIN AL KADIN VE ERKEK ???N KOLAY KULLANIM Gür sa?lara kavu?man?n kolay ve h?zl? bir yolu var. Hacmiyle konu?ulan sa?lar i?in Toppik'i nas?l uygulayaca??n?z? izleyin. DAHA FAZLA B?LG? TEKNOLOJ? Toppik, statik enerjiyle manyetize edilen do?al Keratin liflerinden olu?maktad?r. Seyrek sa?lar?n?z?n daha gür g?rünmesini sa?lamak i?in an?nda sizin kendi sa?lar?n?zla i? i?e ge?mektedir. DAHA FAZLA B?LG? HOLOGRAMSIZ ve AMBALAJSIZ üRüNLER? SATIN ALMAYINIZ Amerika'dan ithal etti?imiz "Toppik" markal? ürünlerin Türkiye'deki tek yetkili distiributorü Mikromed ?zel Sa?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti olarak, Mü?terilerimizi holograms?z taklit "Toppik" ibareli ürünlere kar?? uyarma zorunlulu?u do?mu?tur. Orjinal "Toppik" markal? ürünlerin üst k?sm?ndaki barkodun yan? s?ra alt k?s?mlar?nda ise Mikromed logolu hologram yer almaktad?r. Son D?nemlerde piyasada holograms?z "Toppik" ibareli ürünlerin sat?lmas? üzerine, siz mü?terilerimizi taklit ürünlerden korumak ad?na hukuki bir süre? ba?lat?lm??t?r. Bu d?nemde "Toppik" ibareli ürünlerin orjinalli?i hakk?nda herhangi bir ?üpheniz varsa lütfen ürününüzü ald???n?z yere iade ediniz. ?nemle belirtiyoruz ki alm?? oldu?unuz "Toppik" ibareli ürünler üzerine "mikromed" logolu hologram yok ise alm?? oldu?unuz "Toppik" markal? ürün de?il, piyasada hali haz?rda var olan taklit üründür. Toppik marka tescili Türkiye'de sadece Mikromed ?zel Sa?l?k Hizmetleri LTD. ?T?. olarak siz de?erli mü?terilerimize holograms?z ürünler kullanmaman?z noktas?nda uyaruyoruz. ?nemli belirtilmelidir ki holograms?z ürünleirn kullan?m? sonucu do?mas? muhtemel sorunlardan firmam?z sorumlu de?ildir. ürünlerimiz esas itibariyle kozmetik ürünü oldu?undan ve 06 Mart 2011 Tarihli Resmi Gazete'de yay?nlanan 27866 say?l? Mesafeli Sat??lara Dair Y?netmelik'in 7/c maddesinde belirtilen "niteli?i itibariyle geri g?nderilmeye elveri?li olmayan" ifadesiyle hüküm alt?na al?ndan istisnalar kapsam?nda yer ald???ndan iadeye tabi de?ildir. HAKKIMIZDA | G?ZL?L?K POL?T?KASI| ?LET???M | YARDIM separat?r facebook twitter youtube google plus separat?r erkekbakim.com ? 2014 Mikromed ?zel Sa?l?k Hizm. San ve Tic.Ltd.?ti.

toppik.com.tr Whois

Domain Name: TOPPIK.COM.TR